Skyld og uskyld

Copyright bilde: Gulden Kunstverk

Lørdag 23. april kl. 14 åpner Henriette Emilie Finne utstilling i Norges vakreste galleri, Gulden kunstverk, på Steinberg. Her blir det også bokslipp og trumpetisten Magnus Aannestad Oseth vil tonsette det hele.

I en tid med krig, klimakrise, og medhørende uro og usikkerhet, er Henriette Finnes nye utstilling meget aktuell. Skyld og uskyld, det gode og det onde er evinnelige spørsmål som har opptatt menneskeheten gjennom alle tider.

Med denne utstillingen inviterer Finne til diskusjon og refleksjon. Og kanskje viktigst av alt tar hun et stort steg i sin dynamiske kunstnerkarriere.
I løpet av de siste seks årene har billedkunstneren Henriette Emilie Finne arbeidet målbevisst med et prosjekt som betegnes som et hovedverk i hennes kunstneriske karriere, og 23. april kulmineres det hele med utstillingsåpning og boklansering i Galleriet på Gulden Kunstverk.

Gjennom bruk av originale koblinger har hun i prosjektet «Skyld og uskyld» forsøkt å tematisere og visuelt fremstille nye måter å se motsetninger og sammenhenger i naturen, så vel som i menneskeskapte strukturer. Motsetninger som orden og kaos er noe som går igjen i flere av hennes verk. Sentralt i prosjektet er hennes frie bruk av kjente elementer som for eksempel brenneslen, pentagrammet og guttebabyen. Elementene er gjerne brukt som allegoriske og symbolske virkemidler. Brennesle vokser og er kjent over hele verden som en nyttevekst, og benyttet i tusener av år. Den er like kjent for dens overlevelseskraft, noe som også gjør den mislikt, et ugress som sprer seg lett gjennom et kaotisk rotsystem, i tillegg brenner den i kontakt med hud. Denne formen for dualitet og motsetningsforhold i ett og samme element går igjen i mange av hennes verk.

Geometri og militære uttrykk, som kamuflasjemønstre og «militærgrønt», er andre virkemidler og blir koblet opp mot for eksempel guttebabyer. Ved å koble visuelle elementer og ytterkanter som dette opp mot hverandre forsøker hun å skape spenningsforhold og intensitet i billeduttrykket, i tillegg til nye historier, der hun visuelt viser til motsetninger og sammenhenger i natur, kultur og samfunnsstrukturer.

Prosjektets tittelverk, «Skyld og uskyld» er 5 x 2,5 meter og består av 108 små malerier. Flere verk er sammensatt som diptykon og triptykon. Våren 2022 er det laget en vakker kunstbok som dokumenterer det syv år lange kunstprosjekt.

Her finner du Gulden Kunstverk: Gulden Kunstverk

Her finner du utstillingskatalogen: Henriette Finne "Skyld og uskyld" by Walter N. Welo - Issuu