Denne artiklen er fra Buskeruds Blad mandag 1. desember 1924.

Annonsen er hentet fra Buskeruds Blad mandag 12. desember 1924.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no
- I samme avis er det også et inserat fra en som kaller seg sanger, med oppfordring om å møte opp. En liten fin sak.