Hvem - Hva - Hvorfor

Her rydder jeg plass til "gjesteskribenter". Det første innlegget er skrevet av Lasse Haugen. Han er foruten å være "dritgo" til å skrive også leder av Øvre Eiker Arbeiderparti. I denne sammenheng er det første langt viktigere enn det siste... men her stilles heller ikke de store krava til formuleringsevne... - innholdet er nok det viktigste.

Her er plass til alt fra små dikt om luft og kjærlighet til store romaner. Og her er plass til meninger om mangt og mye. Men jeg er redaktør.

Små og store bidrag kan sendes: post@torkennethtalmo.com