Naomis fredsplakat

Underveis i sin julemesse i Hokksund lørdag presenterte Lions Club Øvre Eiker de lokale vinnerne i en internasjonal konkurranse som Lions Clubs International arrangerer i samarbeid med FN hvert år.

En internasjonal tegnekonkurranse med fred som tema. Konkurransen er åpen for barn mellom 11-14 år. FN og Lions mener denne tegnekonkurransen er en kreativ og morsom måte å stimulere barn til å reflektere over fredsspørsmål.

Den lokale Lionsklubben sponser konkurransen for skoler som ønsker å delta. Konkurransen arrangeres klassevis og avvikles innen utløpet av første uke i november, og er kjempefint for skoler som vil markere FN-dagen 24. oktober! Naomi Skatter sin vinnertegning blir nå sendt videre til en distriktsfinale. Vinneren der til en norgesfinale, og fra denne sendes vinnertegningen videre til den internasjonale finalen.

Mer info rundt både plakat-tegnekonkurransen og julemessa forøvrig kommer på mandag/tirsdag.

Nedenfor finner du overrekkelsene. Helt og totalt uredigert...

Naomi, Carosander og Henrik mottar sine "premier".