Kolbergsetra - Dørsjø - Kolbergsetra

Her kommer etterhvert ganske mange bilder fra det vi her i huset kaller for "Dørsjørunden".

En flott tur på 7-8 kilometer. På turen passeres Smietjenn, Skarragruvene med Soluret og Pukkverket. Ved vannet Dørsjø ligger også den gamle plassen Dørsjø, og her finner en også tuftene etter Jensrudplassen. Videre passerer en Svendsplassen og Steintjenn før en er tilbake ved Kolbergsetra. Turen kan selvsagt også gås motsatt vei!

- Vi går denne runden fra Kolbergsetra. Da er det viktig å huske at det er bomvei inn.

Kun kort. 60.- kr.