Øvre Eiker bibliotek vant pris

Norsk Bibliotekforening Barn og unge arbeider for å gi barn og unge et godt bibliotekstilbud.
NBF Barn og unge deler i år ut Barne- og ungdomsbibliotekprisen for første gang.
Opprettelsen av prisen uttrykker et ønske om å synliggjøre barne- og ungdomsavdelingene i norske folkebibliotek, slik at fremragende eksempler på god praksis kan bli kjent og anerkjent i fagmiljøet og i offentligheten.
 
Prisvinnerbiblioteket, Øvre Eiker bibliotek, har valgt å satse på både tradisjonelle og utradisjonelle aktiviteter rettet mot flere aldersgrupper, de aller minste så vel som ungdom. Gjennom kreative lavterskeltilbud for barn, via kunnskapsformidling, lesestimulering og ungdommers medvirkning og egenaktivitet bidrar biblioteket til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag som læringsarena og kulturformidler.
Nominasjonene for dette biblioteket vektlegger både enkelte ansattes kvaliteter,
men også bredden av kvalitativt gode tjenester; fra bokbamse til ballkjoleverksted.
 
Juryen, som er oppnevnt av NBF Barn og unge, har bestått av Troels Posselt fra Foreningen !les, Åse Kristine Tveit, Bibliotekarutdanninga ved OsloMet og Tale Bergan, Sandefjordbibliotekene og nestleder i styret NBF Barn og unge.