En hjørnesteinsbedrift stopper - og mørket senker seg

Bildet er fra omlag 1926.
Copyrigt; Eiker arkiv og Øvre Eiker bibliotek.

Lørdag 28 november 1970 meldte DT og BB om trøbbel ved Vestfos Cellulose.

- Og jeg husker at "de voksne" prata om dette før det sto i avisa. En stopp ville ha store koneskvenser for lokalsamfunnet. Guttepjokken på 12 husker foreldra som sa at detta trolig betydde trøbbel for butikken... men dem sto han av.

Aksjeselskapet Vestfos Cellulosefabrik ble stiftet i Oslo (Kristiania) i 1886. Drivkraften bak var forretningsmannen Wilhelm Melhuus fra Drammen, som blant annet drev med tremasseeksport. Bedriften var den første som produserte cellulose i Drammens-distriktet.

I 1960-årene viste regnskapet ved Vestfos underskudd i flere år, og i 1967 hadde gjelden nådd 20 millioner kroner. Eieren av Greaker Cellulosefabrik var Mustad-gruppen, som gikk inn med ny kapital. Bedriften fortsatte med 250 ansatte, men sent på høsten 1970 kom meldingen om konkurs.

Denne beslutningen var omstridt, og den radikale NRK-journalisten Bjørn Nilsen skrev manuskript og oppførte teaterstykket «Svartkatten» i 1971. Stoff om det finnes annet sted på denne hjemmesiden.

Meldingen hadde DT&BB fått så sent at lite sto i avisen samme dag.

Men mandag 30 november var det allmannamøte på Folkets Hus. Her slapp bare ansatte inn. Men ordføreren i Øvre Eiker klarte å "kjempe seg inn". Stoppen kom helt uforberedt på kommunen som ikke hadde hørt et pip på forhånd. - Sett i ettertid skjedde mye rart i prosessen fra stoppen i 1967 til stoppen i 1970. Men det skal jeg la ligge nå.

Men etter allmannamøtet så ble det straks mer infi i aviser, radio og Tv. Dagsrevyen venta blant annet på folket etter møtet. Mens tre guttunger sto på utsiden av Folkets Hus og hoppa opp og ned, mens NRK intervjuet fagforeningslederen Arne Hansen.

Foreløpig blir denne siden brukt til å samle stoff rundt det som skjedde for 50 år siden.

Rundt 1890 sysselsatte fabrikken omlag 100 personer. 30 år senere var arbeidsstokken øket til 350. Ved stoppen i 1967 var det omlag 300 ansatte og ved stoppen i 1970 var det altså 250.

Her finner du forøvrig stoff om "Svartkatten": Svartkatten - www.torkennethtalmo.com

 

I rask rekkefølge forsvant tre papirfabrikker...

Litt for mye bilder av Fredfoss her... men pytt pytt.

Men det som skjedde i 1970 var kanskje en konsekvens av det som skjedde i 1967...

Et knusende slag for alt og alle DT&BB 5. desember

Konkursmeldingen var et knusende slag for alt og alle i Vestfossen.
Artikkelen er fra DT&BB 5. des. 1970
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

Denne artikkelen sto i DT&BB 5. des. 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

Denne sto i DT&BB 4 desember 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

Artikkelen under er den første meldinga i medier rundt hva som hva i ferd med å skje i Vestfossen...

Hentet fra DT&BB lørdag 28. nov. 1970
Notisen fortsetter på bildet under her...

Artikkelen er fra DT&BB 1. des. 1970 og den fortsetter på bildet under her.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

Dette er en del av forsiden fra Arbeiderbladet 1. desember 1970. Forstettelsen av artikkelen finner du på bildet under.
- Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

DT&BB 1. des. 1970 fortsetter på bildet under.

DT&BB 1. des 1970

DT&BB 1. des 1970

Vestfossen havnet på lederplass i Arbeiderbladet.
Her er lederen fra avisen 2. des. 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

Artikkelen er fra DT&BB 3. desember 1970.
Avisen er hentet fra Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no