Det var nok varmt lørdag 28. juli 1917

Fortsetter på bildet under
Oppslaget er hentet fra Kongsberg Tidende 30 juli 1917.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

Fortsettelse fra bildet over.
Oppslaget er hentet fra Kongsberg Tidende 30 juli 1917.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no