I dag markeres den internasjonale Holocaust-dagen

Bildet viser Holocaust- monumentet i Berlin.
Foto: Lasse Haugen.

Det startet med små doser av ord og propaganda. Ordpakker servert i porsjoner og med klar agenda. Det handlet om på 30- tallets Tyskland å peke på «noen.» Noen som hadde skylden for nasjoners kollaps og verdensøkonomi som gikk galt. Hitler pekte på jødene. De ble klassifisert som undermennesker, laverestående og degenererte.
 
Ordene ble satt i system og forfølgelse, arrestasjoner, drap og lemlestelser ga ordene et ansikt i form av de nevnte handlingene. Ordene bak resulterte i mål om total utrensking.
 
Den internasjonale Holocaustdagen markeres i dag. Dagen er viktig. Den gir anledning til å tenke over grusomhetene som jødene ble utsatt for under den 2. verdenskrig. Dagen markerer at det er navn bak ofrene for nazistenes planmessige utryddelse. Rundt omkring i verden vises resultatet av det meningsløse. Familier minnes de som aldri kom hjem.
 
Dagen er også en påminnelse om at kampen mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger må vedvare. Det er ikke bare denne dagen i løpet av et år at vi skal jobbe mot dette, men hele året. La oss ikke bli numne eller behandle denne historien som noe fjernt. Vi vet at antisemittismen lever i samfunnet. Rasismen er der, og vår svært nærme historie viser at makthavere i vår tid er kapable til å undergrave demokratiet.
 
Nynazister markerer seg i Europa og Norge. Organisasjoner med antisemittiske holdninger finnes, og minoriteter forfølges på bakgrunn av sin tro og kultur. Hatet er der. Åpenlyst og i de mørkeste avkroker. Dette må imøtegås. Jevnlig. I samfunnet. I institusjonene våre. Lokalsamfunnene og i hjemmene. Når giftige ord og holdninger brer om seg skapes grobunn for noe som kan bli farlig.
 
Det ble en gang sagt at toleranse er et tegn på svakhet. Noen sier at for mye toleranse er godhetstyranni, snillisme og naivitet. Det er det ikke. Toleranse er å tåle, være fordomsfri og åpen. Tre ord som gir håp for fremtiden. Tre ord som rommer det unge mennesker må lære.
 
Lasse Haugen