Aspesetra er en kulturskatt i Eiker

Selvskryt skal en høre på for det kommer rett fra hjertet. I dag "spaserte" jeg ei drøy mil i kupert og tidvis ulendt terreng. Gradestokken viste rundt 30 grader i skyggen, mens den på solveggen på Aspesetra var godt over 50. Alt sammen gjorde godt for ei "nyrestaurert" blodpumpe. Ja, restaurert og restaurert... hehe... er i hvert fall noe bedre enn den var om kvelden 18 mars. Vel dagens tur gikk fra Kjennerudvannet og inn til Aspesetra. Tilbaketuren om Grønli, Muggerudtjenn og Løkka. Tilbaketuren var ikke tenkt helt sånn, men den ble sånn... og dermed så jeg Grønli og Muggerudtjenn for første gang også.

Korthistorien om Aspesetra:

Stedet har trolig opprinnelig vært seter for gårdene Teigen og Gulliksrud. En del av den nåværende eiendommen kalles i eldre dokumenter for Gulliksrudvollen.
Plassen var fast bebodd på siste del av 1700-tallet.

Bebyggelsen består av et våningshus med en senere forlengelse, et stabbur, en stor låve og et grisehus. Låven er en av de større og trolig den eldste som er bevart i Øvre Eiker. Alle bygninger har høy alder og autentisitet.
Som et samlet anlegg er Aspeseter et enestående eksempel på et nær komplett gårdsbruk for 200 år siden.

Eldste kjente beboer er Jahn Bentsen Aspesæterne, som fikk skjøte på plassen i 1786, men betalte 4 riksdaler i skattehjelp til Teigen og Gulliksrud.
I 1802 hadde han to 2 kuer og sådde 1/4 tønne korn. Trolig var det også Jahn Bentsen og hans familie som har reist bygningene som står der den dag i dag! Jahn Bentsen ble gravlagt på Kongsberg 18 feb. 1809. 

På 1830-tallet ble det dyrket bygg, havre og poteter, og plassen fødde 2 kuer og 3 sauer. Eier var Gro Torgersdatter, som var enke etter Gullik Østensen.
I 1835 solgte hun eiendommen til stesønnen, Østen Gulliksen. Han var gift med Margrethe Børgersdatter.

I matrikkelen fikk plassen løpenummer 288 under matrikkelnummer 94 (Teigen).

I 1860 overtok Østen Gulliksens sønn, Ole Østensen, og hans kone Anne Hansdatter, som kom fra Seljord i Telemark.
I folketellingene er Ole oppført som gårdbruker og kjørselsmann. Dette var de siste fastboende på Aspesetra.

Ole og Annes datter, Maren Sofie, giftet seg med Karl Alfred Kristoffersen, som eide gården Nordre Darbu.
Maren Sofie ble født på Aspesetra 12 mars 1863, og døpt i Fiksum kirke 1. mai samme år.
I 1919 overtok Maren Sofie og Karl Alfred sin sønn, Andreas K. Darbo, Aspesetra etter morfaren, og siden har eiendommen vært et underbruk under Darbu.

 

Her finner du et album fra mai 1917: https://www.facebook.com/tor.talmo/media_set?set=a.10155440794556579&type=3

 

"Brønnhuset" på Aspesetra.