denne siden prøver jeg  å samle avisnotiser rundt den store brannen som traff Vestfossen 26. oktober 1920.

Etter hvert så får jeg vel bedre orden på sammenhengen også. Riktigere rekkefølge på notisene...

Denne notisen sto i Kongsberg Dagblad 22. november 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

Brannen startet grytidlig på morgenen 26 okt 1920 og den gang kom avisene i hovedsak på ettermiddag/kveld.
Så her er det som stod i Fremtiden samme kveld.

Denne notisen sto i Fremtiden lørdag 13. november. 1920.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

"Høstsalget" var nok i gang hos utsalget for Fredfoss Fabrikker. Denne annonsen sto i avisa Fremtiden 1o dager før brannen.

26 oktober er det ett hundre år siden den største brannen som traff Vestfossen på 1900-tallet er et faktum.
Flere bygninger og forretninger ble brannens rov.
Skader for opp mot en million kroner, og det var mye penger da...
og sist, men ikke minst:
19 mennesker ble husville.
Kommer mye mer rundt 100 års dagen.

Branden i Vestfossen sannsynligvis paasat

Faksimile Fremtiden 27 okt. 1920. Dagen etter brannen.

Vestfossen, arbeiderbyen paa Øvre Eiker,
er atter blit skaket ordentlig op.
En ny brandkatastrofe har rystet sindene.
 
På denne måten innleder avisa Fremtiden sin reportasje fra brannområdet dagen etter hendelsen.En av deres medarbeidere avla på branndagen, 26 okt 1920,«byen» et besøk.
 
«Det er et trist indtryk man faar av Vestfossen første gang.
Den- byen - ligger formelig nede i en gryte,
hvor alt og alle skal ha plads.
Her skal jernbanelinje bugte sig frem,
her skal de stygge fabrikkerne syp (spy) ut sin røklukt og her skal de tusen hjem være.
Og Vestfossen er preget av sine fabrik-skorstener og deres røkskyer.
 
Igaar var Vestfossen i opstandelse.
 
Da fabrikpipen paa Vestfossen papirfabrik klokken 1/2 5 sendt sine skingrende lyde ut i den kolde høstmorgen, da vaaknet byen, hver eneste en.
Man forstod at noget var galt fat. Og det var galt fat.
Den «røde hane» viste veien for de som styrtet ut av sine varme senger.
De brændte gaarder ligger i Storgaten, de to paa den ene side av gaten og den tredie paa den anden side, mot Vestfossen papirfabrik.
Fru Alette Spærens gaard var to eteges, Villars (Vidars) 1/1/2 etages og baker Jacobsens 2 etages.
Kjøbmand Helmer Aasen hadde sin forretning i fru Spærens gaard.
- den strakte sig tvers igjennem gaarden,
saaledes at der baade var vinduer mot gaden og elven.
 
Branden blev først opdaget av en tilfældig forbipasserende,
som borte i gaten mødte en arbeider ved papirfabriken,
og denne sørget saa for at brandsignalet blev git.
 
En av naboerne til de brandlidte, fabrikarbeider Askestad, som bor ret over elven,
fortæller til vor medarbeider, at han vaaknet med det samme fabrikpipen lød.
Jeg styrtet bort til vinduet og saa da at det brandt i Helmer Aasens kolonialforretning.
Luerne slog op like indenfor vinduet mot elven.
Det var en klar, lys lue. Like efterpaa sprang vindusrutene i butikken og luerne slog ut.
 
 
Gaarden var omspændt i løpet av 15 minutter.
Brandgavlen paa nabogaarden holdt ikke og før man visste ordet av det, kan man næsten si, var også denne gaard antændt.
 
«Hele Vestfossen» deltok i slukningsarbeidet og en sprøite fra fabriken hjalp til.
Man skulde trodd at man nu kunde holde ilden stangen. Men vi tok feil.
 
Ogsaa baker Jacobsens gaard, som laa paa den anden side av den med fortaug 10 meter brede gate blev antændt.
De tre trægaarde brændte helt ned, ikke en tråstump er igjen.
Ogsaa Vestfoss papirfabrik, som ligger like ind paa Jacobsens gaard, var meget sterkt truet. Vindusruterne gik en efter en og heten var faretruende.
Men murvæggerne holdt ilden ute.»
 
_______________________________________
Mer om denne brannen i Vestfossen på morgenkvisten 26 oktober 1920 får du her på facebooken min med jevne eller ujevne mellomrom fra i dag av.
- Bildet som ligger i overkant av denne teksten er tatt på ettermiddagen branndagen og stod i Fremtiden en dag eller to etter brannen.
 
- Og det kommer mer rundt spekulasjoner om brannårsk og andre ting etter hvert...

Faksimile fra Fremtiden 27 oktober 1920

Vet du noe om brannen??? Som ikke er nevnt, men som kanskje bør fram...

Postkassa vår er det bare å bruke. Den tømmes daglig!

Vet du noe om denne brannen som kan være av interesse så er det bare å sende en mail eller melding. Det er ingen i denne siden sin redaksjon som er utreget farlig eller kjent for å bite...

Generelle kommentarer om siden, og da mener jeg hele hjemmesiden, ønskes det også innspill på. Er det greit nok? Eller er det...

Tips om både det ene og andre er det jo også fullt mulig å komme med. Ville like det! 

Kommentarfeltet er det jo også mulig å bruke. Men de går innom "redaksjonen" for siling.

Du når meg her: post@torkennethtalmo.com