Her finner du årets "arrangement" i Øvre Eiker

Her finner du 1. mai "arrangementet" i Øvre Eiker 2021.

1. mai i Øvre Eiker | Facebook

Sendingen starter klokken 10.30

Denne lille notisen sto i DT&BB 30. april 1971.
Det var altså intet arrangement i Vestfossen på denne dagen for femti år siden!
- Lurer du på årsaken?
Trolig hadde det vel sammenheng med konkursen og stansen på cellulosen og at arbeiderrørsla var opptatt med andre ting enn 1. mai-forberedelser.
- I år setter altså coviden en stopper for arrangement.

Også i år blir 1. mai en "digital dag"

Ansatte bør få spørsmålet: Ønsker du full stilling?

Lasse Haugen er mannen bak denne kronikken og han er leder i Øvre Eiker Arbeiderparti

Trygghet for arbeid  og trygghet i arbeid er viktig for arbeiderbevegelsen.Vanlige folk er avhengig av å ha en jobb å gå til. Flere opplever å stå mellom heltid og deltid. Dette gjelder arbeidstakere som vi har klappet for. Arbeidstakere som vi er avhengig av.

Gjennom koronapandemien har  arbeidstakere i mange yrker måtte brette opp ermene. Butikkansatte, renholdere, sykepleiere og helsefagarbeidere har fått velfortjent skryt og klapp fra balkonger rundt omkring, for ikke å snakke om alle heiaropene fra sosiale medier. Bra, men det er ikke nok.

Den politiske kursen  må endres. Mange av dem vi har klappet for lever stressende liv. Noen har flere arbeidsgivere, andre må shoppe vakter. Alt for at familien skal få brød på bordet, eller for å betale regninger. Noen spør seg, får jeg flere vakter denne uka? Vil jeg klare å betale alle regningene? Hva med pensjonen min når jeg blir eldre. Dette må og skal vi gjøre noe med.

Det er på  mange måter en deltidskrise, og den rammer kvinner hardest, noe som igjen påvirker likestillingen. Ufrivillig deltid er negativt for den ansatte, for brukeren og for kvaliteten i tjenestene. Arbeidet for faste, hele stillinger er en prioritert oppgave. For Arbeiderpartiets del betyr det at vi konkret skal sette oss ned med partene med tanke på å lage gode, forpliktende planer for heltidssatsing i hele Norge. Det må bli slutt på utlysning av små stillinger når det ikke er behov for det.

Det er arbeidsgiver  som skal ha ansvaret for å se på nytten av å ha faste, hele stillinger. Ikke bare for arbeidsplassen, men for samfunnet sett under ett. Det må foreligge en drøftingsplikt knyttet til bruk av deltid. Ansatte bør få spørsmålet: «Ønsker du full stilling?» Hvis svaret er ja, så skal det følge en plan som sier noe om hvordan dette skal gjennomføres, så sant arbeidsgiver har en reell mulighet til å umiddelbart, eller på sikt, oppfylle dette.

Fordelene med heltid  er mange. Det handler om høyere lønn, bedre pensjon, forutsigbar hverdag, man slipper å jakte vakter, og man kan få en lettere inngang til boligmarkedet.

Med tanke på  nyutdannede så er det jo også svært viktig at det gis mulighet til at folk kan starte sin jobbkarriere i en heltidsstilling. Dette gir muligheter, forutsigbarhet og trygghet. Arbeiderbevegelsen har historisk vist vilje og kraft til å stå opp for arbeidsfolk og kommer til å presse på, spesielt i kommunesektoren og innenfor helse og omsorg, renhold og for ansatte i skole og SFO.

Det er nemlig  slik at vi trenger alle i arbeid. For oppgavene er mange. Både nå og i kjølvannet av pandemien. Dette er viktig for å sikre velferdsstaten, og ikke minst viktig for dem det gjelder. Folk ønsker å leve frie, gode liv og med en anstendig lønn å leve av. De fleste av oss trenger forutsigbarheten, og vi trenger tryggheten en fast arbeidsplass gir.

Arbeidernes dag må  holdes høyt. Ja, det er en historisk merkedag for viktige kamper som i dag er med på å definere den norske modellen. Men la oss ikke stoppe ved det historiske. La oss skape historie. Ved å plassere ansvar. Ved å kommunisere viktigheten av hva en arbeidstaker representerer. Ved å sørge for et anstendig og godt, organisert arbeidsliv. Det handler om trygghet. Det handler om samfunnsbygging. Det handler om å leve.

Nå er det  de deltidsansattes tur!

Jeg savner toget i Vestfossen.
Men neste år... skulle det vel bli ei rå!
Bildet er fra toget i 2019.

Forøvrig passer vel parolen "Nei til ufrivillig deltid" godt til Lasse Haugens "skriveri".
Den andre parolen har vel også fortsatt sin gyldighet.
Så neste år kan trolig både Lasse og jeg gå i tog bak begge...
er jo ikke alt en rekker å "løse" på noen få måneder heller.

Denne sto på trykk i Fremtiden lørdag 7. april 1923.
Teksten er av Torvald Tu og melodien av Kristian Hobbelstad.

Litt god gammel 1. mai historie hører vel med

Denne annonsen er hentet fra Kongsberg Dagblad 29. april 1911.
Det er med andre ord 100 år siden i år at Gunstein Anderson holdt talen for dagen.
Gunstein var en "størrelse" på Øvre Eiker.
Han var lærer, skoleinspektør, kirkesanger og ordfører.
I utgangspunktet var han Venstre-mann,
men etter hvert ble han en av pionerene i norsk arbeider-bevegelse og Arbeiderpartiet.

I 1888 var han sentral da Buskerud Amtsarbeiderforening ble opprettet.
Syv arbeiderforeninger trådte 27. mai sammen, invitert av Hokksund Arbeiderforening.
Kirketjener Anderson ble valgt til formann i styret,
sammen med blant andre gårdbruker Christopher Hornsrud.
De to skulle holde godt sammen de kommende årene.
Hornsrud ble Arbeiderpartiets første statsminister.

Sommeren 1893 var Anderson ansvarlig for et «lærerkursus» på Milestein, finansiert med offentlige midler. Det vakte furore da kurset utviklet seg til et regelrett agitasjonsmøte for Venstre.
Lærer Gottschalk Johnson fra Drammen uttalte for eksempel at han ikke brydde seg om at kong Oscar nektet å sanksjonere flagget: «Vi sanktionerer det selv med at heise 'rent' Flag hver udenfor vort Hus».
Anderson var på denne tiden lærer ved Milestein skole og formann i Venstreforeningen på Eiker.

Ved kommunevalget i Øvre Eiker i 1901 kom sosialistene inn i kommunestyret med åtte mann.
Den gamle Venstre-mannen Anderson kunne nå ta plass i formannskapet som den første sosialist.

Da 1. mai ble feiret på Kongsberg i 1917 skjedde det med folkefest i arbeidersamfundet, der Anderson talte for flere hundrede deltagere.
Og som annonsen viser så var ikke det første gangen han holdt talen for dagen på Kongsberg.

Fra 1917 til 1919 var han ordfører i Øvre Eiker kommune, som den første AP-ordfører på plassen.

Han arbeidet senere som skoleinspektør i Drammen.
Han ble begravet fra Haug kirke i Hokksund 30. november 1926.

På bildet under får du et aldri så lite referat fra dagen på Kongsberg.

Her er hva Laagendalsposten skrev om 1. mai på Kongsberg den 3. mai.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

Dette er liten notis fra Fremtidens utgave 2. mai 1912, om feiringen av dagen i Nedre Eiker.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

Dette er liten notis fra Fremtidens utgave 2. mai 1912, om feiringen av dagen i Haugsund og Vestfossen.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

Her er programmet for feiringen av dagen i 1946 i Vestfossen.
Var litt mer "schwung" over sakene for 75 år siden.

Annonsen er hentet fra avisen Friheten 29. april 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

Denne notisen sto i Arbeiderbladet 3. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

For 10 år siden: 1. mai-tale varsler tøffere valgkamp

Aps ordførerkandidat i Øvre Eiker Tor Kenneth Talmo fikk stående applaus av sine egne i Vestfossen etter at han i sin 1. mai tale gikk til frontalangrep mot Høyre og den sittende ordføreren i kommunen, Ann Sire Fjerdingstad. ? Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger etter talen, og kan love at jeg skal legge hele min sjel i det å gjøre Øvre Eiker til en enda bedre kommune å bo i, sier Talmo. Foto: Bjørn Erik Nebell

Aps ordførerkandidat Tor Kenneth Talmo til frontalangrep på Høyre og dagens høyreordfører Ann Sire Fjerdingstad. Det skrev Bygdeposten etter min 1. maitale i Vestfossen i 2011

Talmo vil bli Øvre Eikers nye ordfører, og leverte en verbal bredside til kommunens ledelse under sin 1. mai-tale i Hokksund og Vestfossen.

I det som må betegnes som en tordentale tok Talmo kraftig til rette med en kommune som etter hans mening styres av administrasjonen.

Det var først når Arbeiderpartiets ordførerkandidat inntok talerstolen etter 1.mai-toget i Vestfossen, at stemningen nærmest ble elektrisk i det han proklamerte at det politiske miljøet i kommunen ville bli mye hardere fra nå av.

Fikk stående applaus

- Jeg er drittlei en kommune som styres av administrasjonen, der ordføreren er mer opptatt av å klippe snorer når en sti skal åpnes, rulleskøytegåing under arrangementer eller å kjøre traktor iført pentøy.

De omkring hundre frammøtte i Folkets Hus denne dagen satt nærmest i åndeløs spenning og lyttet til en svært engasjert Talmo, kun avbrutt av klappsalver – og de kom ofte under hans 12 minutter lange tale. Før det hele ble avsluttet med stående applaus fra omkring hundre tilhørere i alle aldre.

- Kommunen fortjener et parti som i ledelse tør å mene at det er eierne som styrer i de kommunalt heleide aksjeselskapene. Dagens ordfører vil ikke mene noe om E-verkets flytteplaner eller en konkret byggesak med protester i Hokksund. Hun viser til at det er selskapets ansvar, tordnet Talmo.

Hele artikkelen finner du her: https://www.bygdeposten.no/ovre-eiker/1-mai-tale-varsler-toffere-valgkamp/s/1-43-5591665