Countrysviske spilt inn på Simostranda hos og med Herold Rasmussen som tekniker og produsent i 2005.