Dette diktet sto på trykk i Drammens Tidende 8 april 1944.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no