Svendsplassen

Svendsplassen, tidligere kalt for «Plads Myhren»,
skal ha blitt ryddet av Svend Olsen Saga rundt 1775.Noen få år etter at Skarragruvene kom i drift.

Han var sønn av bergmannen Ole Andersen Saga og ble født på 1754.


Ole Andersen Saga bodde på Nordre Svartskurden. Både Svend Olsen og faren arbeidet ved Skarragruvene fra driften kom i gang der fra omk 1770, og den 16. juli 1774 giftet han seg på Kongsberg med Maren Amundsdatter.


Det var antakelig etter dette han ryddet «Plads Myhren», som var en husmannsplass under gården Store Kolberg.
Her inne i de dype skoger fødte Maren Amundsdatter minst ni barn i perioden 1777-1798.


Da driften ved Skarragruvene ble innstilt i 1798, forlot Svend Olsen Saga og hans familie Eiker.
De flyttet da til Neskilen ved Arendal, der Svend hadde fått arbeid i de lokale jerngruvene.

Brukerne betalte en årlig avgift på 3 riksdaler til eieren av gården, som må ha gitt rett til å oppføre hus og dyrke jorda, samt antakelig rett til beite, brensel og gjerdefang i skogen.