Nå får Norge et rødgrønt budsjett

SV har inngått en avtale med Ap og Sp om et mer rettferdig og klimavennlig budsjett for neste år.
I budsjettavtalen har SV flyttet på seks milliarder kroner, som sikrer at budsjettet har en bedre sosial profil og kutter klimautslipp.
 
– Dette budsjettet rydder opp etter Erna Solbergs usosiale kutt og setter i gang våre to store velferdsreformer, gratis SFO og tannhelsereform.
Det oppfyller vårt krav om større utslippskutt, setter grenser for oljen og øker de grønne investeringene, sier Audun Lysbakken.
 
– Avtalen betyr mer å leve av for mange uføre, fattige familier og mennesker som ble rammet av høyresidens usosiale kutt. Avtalen betyr også at de på toppen må betale mer skatt, mens vi setter i gang to store, nye velferdsreformer, sier Lysbakken og viser til gratis halvdagsplass i SFO og tannhelsereform.
 
– Budsjettavtalen betyr at vi likevel får et statsbudsjett som kutter mer klimagassutslipp enn det Solberg-regjeringen la opp til. Alle de som stemte for å slutte med leting etter fossil energi og å redusere avhengigheten av olje får nå gjort oljepolitikken i Norge bedre, sier Lysbakken.
 
– Enigheten i dag markerer et vendepunkt. Nå skal forskjellene ned, ikke opp. Nå skal det handles mot miljøkrisen og naturødeleggelsen. Og det er bare begynnelsen, SV skal jobbe utrettelig videre for å levere mer.
 
– Vi har vist at våre velgere skal ha uttelling for sin stemme. Forliket oppfyller alle SVs hovedprioriteringer. Vi kan bruke vår nøkkelposisjon i Stortinget til å levere forandring for folk.
 
Noen av de viktigste sakene SV har fått på plass i budsjettet for 2022 er:
– Fra skolestart blir det gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger i Norge, slik at alle barn kan være med på leken, og familier over hele landet sparer store summer.
 
– Vi starter arbeidet med en tannhelsereform, for å få slutt på at lommeboken bestemmer hva slags tannhelse du har. Flere unge får billigere tannlege, det blir mer støtte til barn og unge som trenger tannregulering og kapasiteten i den offentlige tannhelsetjenesten skal økes.
 
– Vi har fått til enighet om en rekke tiltak som gir utslippskutt i Norge, både på kort og lang sikt. SV kunne ikke være med på et budsjett som kuttet mindre enn den borgerlige regjeringen hadde lagt opp til. Nå vedtar vi i stedet et budsjett som kutter mer.
 
– SV har vært tydelige på at vi vil kreve innflytelse i oljepolitikken. I avtalen blir det slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, og at CO2-avgiften på oljebransjen økes kraftig, med 28 prosent.
 
– SV har kjempet for naturen og blant annet stoppet regjeringens forslag om kutt i skogvernet.
 
– Etter mange år med budsjetter som har gitt mest til de rike, får vi et forlik som gjør det motsatte. Skatten økes på store formuer og millionlønninger. De som har minst, er de som får mest. Nå rydder vi opp etter de borgerliges forskjellspolitikk.
 
– SV stopper forslaget om at uføre som klarer å jobbe litt skal miste trygd, og Erna Solbergs kutt i barnetillegg for uføre oppheves endelig. Barn får brillestøtten tilbake og bostøtten økes igjen.
 
– En stor urett tar slutt når alle familier på sosialhjelp nå skal få glede av barnetrygden: Det skal ikke lenger være lov for kommunene å holde pengene tilbake.
 
– Arbeidsløse og permitterte får feriepenger, slik at de som har betalt den høyeste prisen for koronakrisen kan ta seg en skikkelig ferie neste år.
 
Her er "verbaldelen" av budsjettet; 2021-11-29-verbaler-klokken-1700.pdf