En tur i mimreboksen - Topp-kandidat på friertokt (2011)

Jeg er ikke skremt. Samtidig som Tor Kenneth Talmo (52) banker på døra til ordførerkontoret, ser han at den politiske vinden som nærmest blåser over hele landet har en blå og mørkeblå farge. Han blir ikke skremt av den grunn. (Foto: Stig Odenrud)

Det holder ikke bare med en liten flørt. Her må snøret helt i bånn og Senterpartiets "samboerforhold" med Høyre må ta slutt.

Den politiske situasjonen vil trolig være slik at den som skal innta ordførerkontoret er avhengig av støtte fra minst ett annet parti. For oss er det mest naturlig å fri til Senterpartiet og håpe at vi sammen kan skape en ny kurs og en felles plattform, sier han og er innstilt på å diskutere både frikjøpt varaordførerplass og flere andre sentrale posisjoner.

Revolusjon

Ordførerkandidaten har vært politisk aktiv siden tidlige ungdomsår. Som 14-åring sympatiserte han med AKP og trodde at væpnet revolusjon var løsningen på det meste.

Hans foreldre likte ikke dette, og ga ham beskjed om å vokse det av seg.

- Jeg har fortsatt liggende et studiehefte fra den tiden. Det tar jeg fram av og til for å minne meg selv om galskapen fra gamle dager, forteller han.

Livets skole

De fire siste år har han jobbet som renholder i Øvre Eiker kommune og tjener 300.000 kroner i året på å holde en barnehage ryddig og ren. Før dette var han radiomann i 20 år. Først i Oslo, senere i Modum og i Eiker. Utdanningsløpet skremmer neppe mange. Etter fullført grunnskole har han ett år på folkehøgskole i Telemark.

- Folkehøyskoletiden var fantastisk. Den tiden var det delte internat, med jentene i ett hus og gutta i et annet. Det ble mye kreativitet av dette, humrer han.

Blå motvind

Samtidig som Talmo banker på døra til ordførerkontoret ser han at den politiske vinden som nærmest blåser over hele landet har en blå og mørkeblå farge. Han blir ikke skremt av den grunn.

- Jeg liker jo utfordringer og mener mulighetene er absolutt reelle. Jeg vet at tidligere ordfører Anders Werp var en fantastisk stemmesanker og en god ordfører for kommunen, men tror ikke Ann Sire Fjerdingstad makter å følge opp dette. Det er synd for henne at det ble med bare to år i ordførerstolen, sier han litt muntert.

Eldrebanken

Befolkningsveksten i Øvre Eiker har vært stor, og vil trolig fortsette. Dette innebærer store utfordringer, og om knapt ti år vil det ifølge prognosene være dobbelt så mange personer over 70 år som i dag. Vi snakker om eldrebølgen.

- Nei det gjør vi ikke. Vi snakker om eldrebanken. Dette er en ressurs, og jeg er helt sikker på at folk på 70 pluss vil ha en enda mer aktiv rolle i samfunnet om noen år enn det de har i dag, mener han.

Endringer

Tilflyttingen til kommunen vil fortsatt øke, mener Talmo. Dette skaper nye muligheter, men også utfordringer til det etablerte. På Ormåsen har det i løpet av noen år blitt 7-800 nye boliger.

- Vi ser helt klart at grendeutvalget her er opptatt av andre ting og snakker på en annen måte enn de andre. Dette er ikke negativt eller galt, men jeg mener vi har en utfordring for å tilpasse oss hverandre. I årene som kommer vil det komme enda flere, og de fleste er godt skolert, taleføre og vet og stille krav.

Verdiskapning

Han ser også til den enorme teknologiske utviklingen til nabokommunen Kongsberg om mener at Øvre Eiker må gjøre mer for å nyte godt av dette.

- Vi må sørge for å ha næringsarealer for nyetableringer. Verdiskapningen i det offentlige er stor og betyr veldig mye for mange. Vi er likevel helt avhengig av å bidra til at nye verdier blir skapt og potten til fordeling på fellesskapet er stor nok, sier han.

Boligtomter

Skal kommunen lykkes med dette må det også reguleres flere boligtomter. Han mener disse må være på plass før behovet plutselig dukker opp.

- Mange av dem som vil flytte til regionen er ikke på jakt etter en fireroms leilighet i Kongsberg eller Drammen. De vil ha en enebolig i nærheten av et punkt med et godt tilbud om kollektivtransport. Vi har arealer til dette, men har en stor jobb å gjøre, slår han fast, men poengterer at han nærmest freder dyrket mark til slike formål.

Det er neppe noen i Senterpartiet som gråter av den grunn.

Savner praktikerne

På tross av at han selv har begrenset skolegang er han glad for at de fleste unge nå satser mye på utdanning. Kravene har endret seg mye siden han tråkket sine skoledager. Han er likevel opptatt av at alle ikke må havne i samme firkantede boks, bli for like og for opptatt av teori. Vi trenger fortsatt praktikerne og kan ikke basere oss på å importere arbeidskraft for at bussen skal gå eller at en grøft skal bli gravd.

- Vi må ha flere politikere som finansminister Sigbjørn Johnsen og vår egen Per Olaf Lundteigen. Dette er karer som kan kombinere teori og praktisk handling, ikke minst i væremåte og uttrykk. Hadde disse karene fått med seg en kanne kaffe på et rom er jeg sikker på at saken om den mye omtalte Maria Amelie hadde vært løst på en fornuftig, praktisk og forståelig måte på en halv time, sier han.

Må bli synlige

Han vet at det går fort til valget utpå høsten, men håper ikke valgkampen skal prege alle dagene framover.

- Vi må likevel bli mye mer synlige og tydelige i det vi står for. Det er lett å drukne i mediejungelen, men vi må sørge for å ta bladet fra munnen og i mye større grad sette dagsorden. Dette er en utfordring for hele partiet, mener han.

(Denne artikkelen er ført i pennen av Stig Odenrud og sto på trykk i Eikerbladet 30 januar 2011. Eller var det kanskje den dagen den ble lagt ut på nettet.)