Her vil det etter hvert komme litt info fra boplasser, gårder og andre plasser/steder i Eiker. 

"Starten" gikk i dag, 26.april, med litt om Svendspalssen og Aspeseter. Det vil komme mer info om begge disse plassene. Egentlig er det tre plasser fordi det var to Aspesetre. I tillegg til info vil det selvsagt også komme bilder. 

Aspeseter

Svendsplassen

Kolbergsetra