Utsilling om fabrikken på Kunstlabben

Fabrikken – en utstilling om Vestfos Cellulosefabrik

Noe av det som gjør Vestfossen Kunstlaboratorium til et unikt visningssted for kunst, er den vakre bygningen som huser kunstsenteret. Hvert år danner de gamle industrilokalene et særegent bakteppe for kunsten som vises, og bidrar til å gi publikum en mangfoldig sanselig opplevelse. Da kunstsenteret åpnet i 2003 ble det viktig å ta vare på de mange sporene etter industrien som fant sted her, samtidig som bygningen skulle tilpasses et helt nytt formål. For første gang viser vi nå en utstilling dedikert Vestfos Cellulosefabrik og den spennende historien som gjenspeiles i våre røffe lokaler.

Den gamle fabrikkbygningen Vestfossen Kunstlaboratorium befinner seg i, har en lang historie. Vestfos Cellulosefabrik ble etablert i 1886 og på det meste jobbet det 350 arbeidere her. Produksjonen av cellulose og etter hvert ulike typer papir krevde stadig nye tekniske løsninger, ombygginger og utvidelser. Fabrikken fulgte med i tiden og i over 80 år var den selve hjørnesteinsbedriften på industritettstedet.

Tilgjengeliggjøring av det historiske arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik har gjort det mulig å presentere fabrikkens historie i de opprinnelige lokalene. Etter nedleggelsen av fabrikken i 1970 ble arkivet plassert i den ubebodde Sagfogdgården. På 80-tallet ble det reddet fra det gamle bygget og plassert i kjelleren på Øvre Eiker rådhus. I 2018 ble arkivet på 180 hyllemeter overført fra Eiker Arkiv til Vestfoldarkivet. Med støtte fra Arkivverket og Buskerud fylkeskommune er arkivet nå ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelig for publikum.

Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet har inngått et samarbeid med Vestfossen Kunstlaboratorium om formidling av den viktige historien. På bakgrunn av arkivet planlegges det årlige utstillinger for å få frem viktige sider av den omfattende historikken. I 2020 presenteres en grunnutstilling om fabrikkens historie, produksjon og ansatte.

Samtidskunst hører hjemme i Kunstlaboratoriet. Og vi er glade for å kunne bringe samtidskunst inn blant arkivmaterialet. Lydkunstneren Hans Kristen Hyrve bruker livet på å lage lyd. Han har jobbet mye med radiomediet. Kanskje har du fått ham med deg i P2-programmet Salongen, med bearbeiding av tekstene til Frode Grytten og Gunnhild Øyehaug? Eller i podkasten TILkolon, som utforsker og utfordrer både radiomediet og hvordan liv bør leves? Ved siden av dette lager han musikk for scenekunst, samt for egen maskin under artistnavnet Timokacityguide. Men hos oss har han fanget lyden av Vestfos.

Vestfoldarkivet

Teksten du nå har lest er hentet fra hjemmesiden til Vestfossen Kunstlaboratorium. Det samme med alle bilder. 

www.Vestfossen.com